Biyopolimerler

Otomobil Endüstrisi

Pazardaki normal plastiklerin birçoğu petrol ve taş kömüründen üretilmiştir. Bunların geri dönüşümü yoktur. Ayrışmaları ve doğaya dönmeleri binlerce yıl sürmektedir. Bu sorunun çözümü için çevre bilimi araştırmacıları, bozunabilen plastiklerin üretimi için mikroorganizmalar ve bitkiler gibi yenilenebilir kaynaklardan yararlanmaktadırlar.
Biyolojik bozunma ya da ‘’biodegradable’’; malzemenin, canlı varlıkların faaliyetleriyle kendi yapı taşlarına ayrışmasına denir. Böylelikle malzeme, doğada kalmamaktadır. Her bir ürün, bozunabilme için farklı standartlara sahiptir. Ürünler genelde iki ya da altı ay içinde, yüzde altmış ya da doksan oranında ayrışmaya uğramaktadır. Bu standartlar, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Normal plastiklerin doğada bozunamamasının nedeni; polimer moleküllerinin boylarının uzun ve monomerlerinin bağlantısının güçlü olmasıdır. Bu nedenler, ayrışmaya yardımcı canlılar için bozunma konularında sorun olmaktadır. 
Çeşitli doğal kaynaklardan oluşturulan plastikler ise ayrıştırıcı canlılar tarafından daha kolay ayrıştırılmayı sağlar. Bu hedefle, sürdürelebilir kalkınma ve yerel tabiatın biyolojisinin korunması için taze nefesli bir hammadde endüstrisine sahip olmak, gelişmiş birçok ülkenin de iş konusunda takip ettikleri ilkelerdendir. Bundan dolayı biyolojik polimerlerin üretiminin büyük önemi vardır. Bahsedilen türdeki polimerlerin üretimi; bitkiler, bakteriler gibi çok geniş bir canlı çeşitliliği kullanılarak yapılmaktadır. Ürünler, doğa esaslı olduklarından dolayı diğer canlılar tarafından da kullanılmaktadır. Bu canlılar da en önemli ayrıştırıcılardan sayılmaktadır. 
Bahsedilen polimerlerden, endüstri alanında yararlanılabilmesi için aşağıdaki iki noktaya dikkat edilmesi gerekir

 

Related Products